Zarządzenie Nr 6/12
Wójta Gminy Poświętne

z dnia 01 czerwca 2012 r.
w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Poświętne.

                   Na podstawie art. 104, 1041-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Poświętne stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Tracą moc: Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Poświętne z dnia 07 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Poświętne oraz Zarządzenie Nr  4/10 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Poświętne.
§ 3. Zobowiązuję Zastępcę Wójta do zapoznania z treścią Regulaminu Pracy wszystkich pracowników.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poświętne
inż. Witold Łapiński

Informacja podana w plikach załącznika:
za20120601.pdf - Zarządzenie Nr 6/12
zal1612.pdf - Załącznik 1
zal2612.pdf - Załącznik 2

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy w Poświętnem

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Suchowierski

Wprowadzający: Andrzej Suchowierski

Data wprowadzenia: 2012-09-20

Modyfikujący: Andrzej Suchowierski

Data modyfikacji: 2012-09-20

Opublikował: Andrzej Suchowierski

Data publikacji: 2012-09-20